Naručite se na 091 3000 124 ili pošaljite e-mail na beautylabs@biofarm.hr

Nagradni natječaji

Na ovoj stranici pogledajte naše aktivne i prošle nagradne natječaje kao i sve detalje i pravila istih. 

Osvojite Paket od 5 tretmana presoterapije!

Članak 1. Organizator (Priređivač) – nagradnog natječaja pod nazivom „Osvojite Paket od 5 tretmana presoterapije!“ je Biofarm d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ventilatorska 14, u daljem tekstu Organizator. Nagradni natječaj priređuje se radi promidžbe proizvoda i usluge Organizatora.
Članak 2. Trajanje – Natječaj se održava od 17.10.2021. – 19.10.2021. u 23:59.
Članak 3. Pravo sudjelovanja – U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi korisnici društvene mreže Instagram (https://www.instagram.com/) i Facebook koji su državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji prate Instagram profil beautylabs_hr, odnosno Facebook stranicu Beauty Labs kozmetički salon. Profil mora biti u skladu s pravilima Instagrama (https://www.facebook.com/help/instagram/termsofuse). U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i ostalih tvrtki uključenih u nagradni natječaj, sa svojom užom obitelji.
Članak 4. Način sudjelovanja – Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je slijediti niže navedene korake:
– Pratite Instagram profil beautylabs_hr ili Facebook stranicu
– U komentaru nagradne objave označiti jednu osobu (za Instagram) i dvije osobe (za Facebook) (možete komentirati više puta, samo svaki put označiti druge osobe)
– podjeliti objavu na Story-ju (vrijedi samo za Instagram)
– Označiti objavu sa sviđa mi se (vrijedi samo za Facebook)

Članak 5. Odluka o pobjedniku i nagrade –pobjednici se odabiru slučajnim odabirom putem aplikacije. Proglašenje dobitnika održat će se na Instagram i Facebook profilu u četvrtak, 07.10.2021. u 10:00. Nagrade: dobitnik osvaja paket od 5 tretmana presoterapije. Bira se jedan pobjednik na Instagramu i jedan pobjednik na Faebook-u. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, niti se može prenijeti na drugu osobu.
Članak 6. Diskvalifikacija – Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti komentare, ako sudionik prekrši ova pravila. Svi sudionici koji su diskvalificirani će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji preko Instagrama ili Facebooka.
Članak 7. Korištenje nagrade – Nagrada se mora iskoristiti u periodu od 20.10.2021. do 31.12.2021., a završetkom tretmana prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima. Ako se dobitnik ne javi Organizatoru na Instagram profilu u roku od 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gubi pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem izvučenom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, korištenje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika.
Članak 8. Pravila Instagram profila – Instagram i Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Instagram ni Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je natječaj ikako povezan s Instagramom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Instagramu.
Članak 9. Zaštita osobnih podataka – Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih po dataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, osobito e-mail, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora.
Članak 10. Opće odredbe – Nakon što je dobitnik Organizatoru potvrdio termin korištenja nagrade, Organizator rezervira termin za pobjednika.
Dobitnik je dužan svojim potpisom ovjeriti primanje nagrade pri dolasku u kozmetički salon kao potvrdu Organizatoru da je nagrada primljena. Nagrada Relax masaže tijela u trajanju od 45 minuta pruža se u prostorijama Kozmetičkog salona Beauty labs, Trg Ivana Kukuljevića 14, 10000 Zagreb. Ukoliko se dobitnik nagrade ne pojavi na zakazanom terminu, nagrada se smatra iskorištenom. U posebnim slučajevima, sobitnik može premjestiti rezervirani termin na neki drugi barem 24 sata prije prvotno zakazanog termina. Organizator nije odgovoran ako se dobitnik ne pojavi na zakazanom terminu ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta. Dobitnik može biti samo jedan član uže obitelji (supružnik/roditelj, dijete, brat ili sestra) i organizator zadržava pravo da od dobitnika zatraži osobne dokumente koji potvrđuju srodstvo. Također, više igrača s istim prezimenom, na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Osvojite besplatnu Relax masažu tijela!

Članak 1. Organizator (Priređivač) – nagradnog natječaja pod nazivom „Osvojite Relax masažu tijela!“ je Biofarm d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ventilatorska 14, u daljem tekstu Organizator. Nagradni natječaj priređuje se radi promidžbe proizvoda i usluge Organizatora.
Članak 2. Trajanje – Natječaj se održava od 04.10.2021. – 06.10.2021. u 23:59.
Članak 3. Pravo sudjelovanja – U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi korisnici društvene mreže Instagram (https://www.instagram.com/) i Facebook koji su državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji prate Instagram profil beautylabs_hr, odnosno Facebook stranicu Beauty Labs kozmetički salon. Profil mora biti u skladu s pravilima Instagrama (https://www.facebook.com/help/instagram/termsofuse). U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i ostalih tvrtki uključenih u nagradni natječaj, sa svojom užom obitelji.
Članak 4. Način sudjelovanja – Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je slijediti niže navedene korake:
– Pratite Instagram profil beautylabs_hr ili Facebook stranicu
– U komentaru nagradne objave označiti dvije osobe  (možete komentirati više puta, samo svaki put označiti druge osobe)
Članak 5. Odluka o pobjedniku i nagrade –pobjednici se odabiru slučajnim odabirom putem aplikacije. Proglašenje dobitnika održat će se na Instagram i Facebook profilu u četvrtak, 07.10.2021. u 10:00. Nagrade: dobitnik osvaja Relax masažu tijela u trajanju od 45 minuta. Bira se jedan pobjednik na Instagramu i jedan pobjednik na Faebook-u. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, niti se može prenijeti na drugu osobu.
Članak 6. Diskvalifikacija – Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti komentare, ako sudionik prekrši ova pravila. Svi sudionici koji su diskvalificirani će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji preko Instagrama ili Facebooka.
Članak 7. Korištenje nagrade – Nagrada se mora iskoristiti u periodu od 07.10.2021. do 31.12.2021., a završetkom tretmana prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima. Ako se dobitnik ne javi Organizatoru na Instagram profilu u roku od 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gubi pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem izvučenom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, korištenje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika.
Članak 8. Pravila Instagram profila – Instagram i Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Instagram ni Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je natječaj ikako povezan s Instagramom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Instagramu.
Članak 9. Zaštita osobnih podataka – Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih po dataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, osobito e-mail, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora.
Članak 10. Opće odredbe – Nakon što je dobitnik Organizatoru potvrdio termin korištenja nagrade, Organizator rezervira termin za pobjednika.
Dobitnik je dužan svojim potpisom ovjeriti primanje nagrade pri dolasku u kozmetički salon kao potvrdu Organizatoru da je nagrada primljena. Nagrada Relax masaže tijela u trajanju od 45 minuta pruža se u prostorijama Kozmetičkog salona Beauty labs, Trg Ivana Kukuljevića 14, 10000 Zagreb. Ukoliko se dobitnik nagrade ne pojavi na zakazanom terminu, nagrada se smatra iskorištenom. U posebnim slučajevima, sobitnik može premjestiti rezervirani termin na neki drugi barem 24 sata prije prvotno zakazanog termina. Organizator nije odgovoran ako se dobitnik ne pojavi na zakazanom terminu ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta. Dobitnik može biti samo jedan član uže obitelji (supružnik/roditelj, dijete, brat ili sestra) i organizator zadržava pravo da od dobitnika zatraži osobne dokumente koji potvrđuju srodstvo. Također, više igrača s istim prezimenom, na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Osvojite besplatnu klasičnu masažu cijelog tijela!

Članak 1. Organizator (Priređivač) – nagradnog natječaja pod nazivom „Osvojite klasičnu masažu cijelog tijela!“ je Biofarm d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ventilatorska 14, u daljem tekstu Organizator. Nagradni natječaj priređuje se radi promidžbe proizvoda i usluge Organizatora.
Članak 2. Trajanje – Natječaj se održava od 03.12.2020. – 06.12.2020. u 23:59.
Članak 3. Pravo sudjelovanja – U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi korisnici društvene mreže Instagram (https://www.instagram.com/) koji su državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su prate Instagram profil beautylabs_hr . Profil mora biti u skladu s pravilima Instagrama (https://www.facebook.com/help/instagram/termsofuse). U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i ostalih tvrtki uključenih u nagradni natječaj, sa svojom užom obitelji.
Članak 4. Način sudjelovanja – Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je slijediti niže navedene korake:
– Pratite Instagram profil beautylabs_hr
– Lajkajte nagradnu objavu
– U komentaru nagradne objave označite jednu osobu koju uvijek bole leđa (možete komentirati više puta, samo svaki put označiti drugu osobu)
Članak 5. Odluka o pobjedniku i nagrade –pobjednici se odabiru slučajnim odabirom putem aplikacije. Proglašenje dobitnika održat će se na Instagram profilu u ponedjeljak, 07.12.2020. u 10:00. Nagrade: dobitnik osvaja klasičnu masažu tijela u trajanju od 6, minuta. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, niti se može prenijeti na drugu osobu.
Članak 6. Diskvalifikacija – Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti komentare, ako sudionik prekrši ova pravila. Svi sudionici koji su diskvalificirani će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji preko Instagrama.
Članak 7. Korištenje nagrade – Nagrada se mora iskoristiti u periodu od 07.12.2020. do 31.01.2021., a završetkom tretmana prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima. Ako se dobitnik ne javi Organizatoru na Instagram profilu u roku od 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gubi pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem izvučenom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, korištenje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika.
Članak 8. Pravila Instagram profila – Instagram nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Instagram ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je natječaj ikako povezan s Instagramom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Instagramu.
Članak 9. Zaštita osobnih podataka – Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih po dataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, osobito e-mail, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora.
Članak 10. Opće odredbe – Nakon što je dobitnik Organizatoru potvrdio termin korištenja nagrade, Organizator rezervira termin za pobjednika.
Dobitnik je dužan svojim potpisom ovjeriti primanje nagrade pri dolasku u kozmetički salon kao potvrdu Organizatoru da je nagrada primljena. Nagrada klasične masaže tijela u trajanju od 60 minuta pruža se u prostorijama Kozmetičkog salona Beauty labs, Trg Ivana Kukuljevića 14, 10000 Zagreb. Ukoliko se dobitnik nagrade ne pojavi na zakazanom terminu, nagrada se smatra iskorištenom. U posebnim slučajevima, sobitnik može premjestiti rezervirani termin na neki drugi barem 24 sata prije prvotno zakazanog termina. Organizator nije odgovoran ako se dobitnik ne pojavi na zakazanom terminu ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta. Dobitnik može biti samo jedan član uže obitelji (supružnik/roditelj, dijete, brat ili sestra) i organizator zadržava pravo da od dobitnika zatraži osobne dokumente koji potvrđuju srodstvo. Također, više igrača s istim prezimenom, na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.